Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky a příspěvky

 
 

Příspěvky

Novinka _příprava příspěvku

19. 11. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Do kapitoly http://www.ipotrubi.cz/clanky/6.-materialy-potrubi/1.-ocel-a-litina/oceli.html připravujeme tabulku "Orientační porovnání jednotlivých označení ocelí".

 

Novinka - nabídka techn. řešení "Uložení plastového potrubí......."

25. 10. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Na  těchto stránkách najdetě údaje a nabídku technického řešení:  

Uložení plastového potrubí o mnoho snižující jeho průhyb a tepelnou roztažnost

aneb

Předizolované plastové potrubí se zabráněním průhybu a tepelné roztažnosti

 adresa je:

http://www.ipotrubi.cz/clanky/8.-technicke-informace/2.-patenty/patenty-nebo-jen-technicka-reseni-nabizene-k-vyrobe.html

 

Novinka - reklama a odborný článek pro program CaesarII

25. 10. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Na adrese na těchto stránkách najdetě údaje a reklamu o programu na pevnostní výpočty potrubí  Caesar II :

http://www.ipotrubi.cz/clanky/4.-pevnostni-vypocty-potrubi/14.vypocet-s-pocitacem/program-pro-pevnostni-vypocty-potrubi-caesarii.html

 

Příspěvek - zatížení hrdel u tlakových nádob, aparátů, kotlů, čerpadel a turbin

23. 10. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Zatížení hrdel aparátů nebo i spojení dvou potrubí velkého a malého průměru je způsobeno částí vlastní hmotnosti připojeného potrubí a interakcí tepelné roztažnosti potrubí a aparátu. Zatížení hrdel je složeno ze tří sil Fx, Fy, Fz a tří momentů síly Mx, My, Mz. Jednotkou sil je N (Newton), jednotkou momentů je Nm (Newtonmetr).
Pohyby hrdel jsou složeny ze tří posuvů u, v a w (ve směru os x, y a z) a tří rotací okolo uvedených tří os. Jednotkou posuvů je milimetr jednotkou rotací je úhlový stupeň nebo radián.
Pohyby hrdel jsou způsobeny tepelnou roztažností materiálu zařízení. Za délkový rozměr roztažnosti se bere vzdálenost mezi ukotvením zařízení a hrdlem vždy promítnutá do směru příslušné osy.
Pohyby hrdel zatěžují potrubí i hrdla samotná.
 

 

Příspěvek - Tlaková a napěťová zkouška

2. 10. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Pro uvedené je nutný rozsáhlejší rozbor. Proto je rozdílu mezi tlakovou zkouškou (angl. hydrotest) a napěťovou zkouškou (angl. stresstest)  věnován celý článek.

 

Příspěvek - Bourdonův jev pro potrubí

18. 9. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

Bourdonův efekt nebo česky též Bourdonův jev se projevuje v „tlakařině“ ve dvou případech

1.Bourdonův manometr – dnes nejrozšířenější je založen na Bourdonově trubici. Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do spirály. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem tlaku na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez se mění na kruhový.

2.Bourdonův efekt způsobuje prodlužování potrubí a narovnávání kolen. Je to způsobeno vnitřním tlakem v potrubí. Bourdonův jev je rozebrán v příspěvku dále. 

 

První novinka

6. 9. 2013

| Rubrika: Novinky a příspěvky

První a hlavní novinka spočívá v tom, že se nám daří dávat dohromady tento náš web. Jak bychom si představovali, že bude fungovat je napsáno zde na tomto webu na vícero místech. 

Každý nový příspěvek by se měl objevit nejprve zde, kde bude i dlouhodobě a teprve poté by se také přesunul na místo odpovídající adresáři.