Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,15. 10. 2021 11:04

Jestli jsem vyhlášku dobře četl, není tam ani, že to má dělat revizní technik tlakových zařízení, i když k tomu má profesně nejblíže. Jak jsem již psal spadlo to na BOZP, kteří se s tím vypořádávají různě. A ani nové NV nemá v plánu tuto nelogičnost vyřešit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,15. 10. 2021 13:00

Takže to evidentně může dělat skoro kdokoliv. Teď je ale otázkou, jestli dle ČSN, tj. každý půlrok (+ osvědčení obsluh) nebo jednou za rok dle Vyhlášky 378.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,16. 10. 2021 7:07

A Váš názor na tuto problematiku? Je tedy nějaká "oficiální povinnost" dělat prohlídky potrubí a pokud ano, tak kterých potrubích a na základě čeho? Nebo se skutečně jedná jen o zodpovědnou aktivitu některých BOZP? Vy osobně takové konbtroly děláte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,16. 10. 2021 8:47

Napsal jsem vám, co o problematice vím, ale rozhodnutí musí dělat každý sám za sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzz,16. 10. 2021 8:58

OK, evidentně tedy v tomto směru máme zase trochu zmatek, který je způsoben nejednoznačnými právními předpisy. Je tedy skutečně na zvážení každého jednoho, jak se k tomu staví, pak je asi otázkou na "koho" narazí daná organizace při kontrole, jak si tento "někdo" předpisy také vykládá... Za Váš názor děkuji, i když se to úplně nezdá, byl pro mě přínosný.

zkušební tlak

Ing.Michal,7. 12. 2020 14:01

Můžete mi prosím poradit ohledně zkušebního tlaku potrubí:

Může být zkušební tak v potrubí vyšší než je PN přírub potrubí? Výpočtem podle normy 13480 vychází zkušební tlak v potrubí 20,5 Bar, ale na potrubí se nacházejí komponenty PN16, je to v pořádku? Podle normy EN 1092-1 je maximální dovolený tlak 16 Bar

Re: zkušební tlak

Ing.Pekař,7. 12. 2020 14:04

Dobrý den,

PN už neoznačuje neoznačuje jmenovitý tlak v potrubí, ale je o odolnostní jednotku k tlaku u přírub. Tedy příruba PN 16 odolá tlaku 16 bar g při 20°C . Je tak konstruovaná a vypočítaná. Pro tento výpočet se vypočítává dovolené napětí, zjednodušeně řečeno, vydělením meze kluzu koeficientem 1,5. Tlaková zkouška se porovádí pro zkušební tlak 1,43x nejvyšší dovolený tlak. Je zde tedy rezerva 7%. Tato rezerva se tedy při tlakové zkoušce, která se provádí právě při 20°C, využívá.

Protože se tlaková zkouška provádí při 20°C, není zde započítáno zatížení příruby od tepelné roztažnosti potrubí, které přírubu zatěžuje dodatečnými silami a momenty, na které musí být potrubí i příruba dimenzována při celkovém návrhu a výpočtu.

Při vyšších teplotách se zkušební tlak vypočítáván s menším koeficientem, ale při návrhu příruby musíme vzít v úvahu i tlakoteplotní tabulku příruby a použít přírubu na menší tlak než je PN.

Všechny tyto jevy rezervu při tlakové zkoušce, která se koná při 20°C zvětšují.

Závěr: PN je určující pro nejvyšší dovolený tlak nikoli pro tlak zkušební. Jinak: zkušební tlak může přesahovat PN příruby.

Re: Re: zkušební tlak

Jiří Bureš,24. 9. 2021 6:24

Dobrý den, o stejnou problematiku jsem se také zajímal . Dřív bylo možné aby zkušební tlak překročil PN přírub. Bylo to i v normě na příruby, kde bylo uvedena že teplotně tlaková charakteristika přírub umožňuje překročit PN. Nyní to uvedeno není. Hlavní problém ale nevidím v přírubách, ale v armaturách na potrubí. Od několika výrobců mám potvrzeno, že ani při tlakové zkoušce nesmím překročit PN armatur, což je hlavní problém. Výrobce zkouší armatury na cca 2x PN armatury, ale to je pouze jeho rezerva a provozovateli neumožňuje PN překročit ani při tlakové zkoušce.

Re: Re: Re: zkušební tlak

Ing. Pekař,24. 9. 2021 8:46

Ano, máte pravdu, u armatur musíme poslechnout výrobce, protože do jejich kuchyně nevidíme. Ještě mě napadla možnost provádět tlakovou zkoušku bez armatur, u kterých to nejde a potrubí zaslepit. Pojišťovák anebo průtržnou membránu také nemůžeme zatížit zkušebním tlakem.

tlak v potrubí

Pavel,11. 8. 2021 9:26

Mám problém s tlakem v potrubí tak, abych docílil na tlak na konci větve. Na potrubí je napojeno 12 ks čerpadlem typu WOMA ARP 400 o výkonu 225 bar Q 544l/min v provozu jsou 8 čerpadel pro primární ostřik plechů 200 bar a sekundární ostřik 150 barů. Měnily jsme trysky kvůli hltnosti a odporu snahou je srazit z 8 čerpadel na 7. Trysky jsme měnily za nové a čerpadla renovujeme a otázka zní zda se nedá udělat v tlakovém potrubí nějaké zúžení a docílit tak odporu ve větvy a zvednout tlak případně co se dá udělat z potrubím aby se dalo tohle docílit. Snaha je jet na 7 čerpadel při stejném tlaku

Re: tlak v potrubí

Ing. Pekař,11. 8. 2021 9:34

Děkujeme vám za důvěru, ale bohužel, neumím vám odpovědět. Toto není přesně to, čím bych se zabýval. Hydraulikou se zabýváme jen omezeně a pouze v případě, že tvoří zatížení pro potrubí. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby dokázali poradit, aby tak učinili.

montážní tabulky

svářeč,11. 7. 2021 9:45

Všiml jsem si Vašich stránek a chtěl bych poprosit o radu. Živím se jako svářeč tig většinou pracuji na nerezi. A chtěl bych se posunout a naučit se jak si spočítat trasu potrubí. Nikde není nic moc co si přečíst. Nikdo moc neporadí tak se snažím sám. V práci se snažím pracovat s křížovým laserem a měřit na střed potrubí na osu. Zatáčky si změřím koleno vezmu polovinu a přidám půl průměru a vím kolik přičíst nebo odečíst k trubce. A chtěl bych Vás poprosit jestli by jste neměl nějakou knížku nebo třeba papír na kterém je vysvětleno jak co měřit a odečítat. Myslel jsem to s knihou tak že třeba ke svařování je nějaká literatura, kde si člověk může něco přečíst zjistit. Například v Americe je kniha tzv. Blue book a tam je rozepsané, jaký uhel dá koleno při rozřezání napůl jak spočítat etáž v daném průměru potrubí.

Re: montážní tabulky

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:27

Nevím o tabulkách nebo návodech vámi požadovaného typu. Určitě by se takové tabulky daly vytvořit, ale byla by to rozsáhlá práce. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby o takových návodech či tabulkách věděli, aby se zde ozvali a napsali sem jakékoli informace o uvedeném.

fitness for service

jiří,11. 7. 2021 8:32

Ještě jednu otázku k uvedenému? Existuje pro FFS nějaký výpočetní program, který je možné využít?

Re: fitness for service

Ing.Pekař ,11. 7. 2021 11:40

Pro výpočet plošné koroze je možné použít jakýkoli program pro výpočet potrubí a jako tloušťku použít tloušťku stěny potrubí, které jsme naměřili. Pro místní úbytek kovu má CaesarII zapracovaný modul B31G. Pro lomovou mechaniku a únavu (výpočet trhliny) je vhodné přidružený program k CaesaruII s názvem NOZZLEPRO od stejného dodavatele jako CaesarII

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:19

Ještě několik informací k programu NOZZLEPRO: Je vhodný pro tlakové nádoby i pro potrubí, čili můžeme vytvořit jeden výpočetní model tj. tlaková nádoba i s potrubím. Tento model v první řadě vypočítá metodou FEA. Dále tam jsou různé nadstavby a jednou z nich je výpočet trhliny lomovou mechanikou.

fitness for service

jiří,13. 4. 2021 10:26

Slyšel jsem v souvislosti s potrubím anebo s tlakovými zařízeními všeobecně, termín: "fitness for service". Můžete ho blíže vysvětlit?

Re: fitness for service

Ing. Pekař,13. 4. 2021 12:08

I když to není přesný překlad používá se "fitness for service" v amerických normách a odborné literatuře ve smyslu, jestli je potrubí či jiné tlakové zařízení "ještě vhodné pro službu (provoz)"? V rámci tohoto hodnocení se provádí i výpočet maximálních rozměrů vad, které ještě umožňují provoz. Je především o výpočet maximálního napadení korozí, především maximálních rozměrů korozních důlků u důlkové koroze a o výpočet maximálního rozměru trhliny. Více se na našich stránkách můžete dozvědět v kapitole 10 a podkapitole 7. Americké normy, podle kterých lze uvedené vypočítat jsou uvedeny v literatuře.

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,27. 4. 2021 12:21

Opravuji: více se můžete dozvědět v kapitole 11. Fitness for service

publikace "Jak na potrubí

Marat,27. 7. 2020 14:39

Slyšel jsem o připravovaném vydání knihy pana Pekaře: Jak na potrubí? Kdy vyjde? Je ještě možnost zadat do ní reklamu? Máme o zadání reklamy velký zájem.