Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Profuk plynového potrubí

Bedřich,27. 5. 2019 10:01

Jaké jsou zásady k provedení tzv. statického profuku plynového potrubí ke kotelně.

Re: Profuk plynového potrubí

Ing.Pekař,27. 5. 2019 10:04

Neznám přesně technologický postup statického profuku plynového potrubí ke kotelně, ale problém se bude lišit, jestliže je na konci potrubí osazeno nějakou uzavírací armaturou a jestli je pří profuku používána.
1. Jestliže je potrubí při profuku uzavíráno, mělo by odolávat tlaku a teplotě použité páry, včetně poklesu pevnosti daného materiálu potrubí v závislosti na teplotě použité páry.
2. Jestliže potrubí není při profuku uzavíráno, je situace lepší, nebo´t při proudění jakékoli tekutiny se vnitřní tlak páry plně nerozvine, rozvine se jen do velikosti tlakových ztát v potrubí.
Dále jsou od proudění namáhány ohyby potrubí, tj. od změny směru hybnosti tekutiny při proudění , takže tato hybnost by neměla být větší, než při proudění plynu. Toto namáhání je však celkově menší, než při namáhání v bodě 1.
I zde by měl být započítám pokles pevnosti materiálu potrubí způsobený teplotou použité páry.

podložky v přírubovém spoji

Petr,15. 4. 2019 15:35

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda je někde předepsáno třeba, kde všude a kolikrát v přírubové spoji potrubí má být použita plochá a vejířovitá podložka?
Čily zda na každém šroubu přírubového spoje má být pod hlavou i maticí plochá podložka? Nebo má být třeba jen pod maticí?
Ma být na každém šroubu použitá vějířová podložka? Má být jen pod maticí anebo má být pod hlavou i matici? Má se použit v kombinaci s plochou podložkou?
Nikde se mi zatím nepovedlo najít, jaká ma být skladba šroubového spoje v přírubovém spoji.
Liší se tato skladba ve spoji podle dopravovaného media v potrubí?

Re: podložky v přírubovém spoji

Ing.Pekař,15. 4. 2019 15:39

U přírubových spojů se používají ploché podložky. Bližší je možné najít v
ČSN EN 1515-1 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 1 – Výběr šroubů a matic
ČSN EN 1515-2 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 2 – Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN
ČSN EN 1515-3 Příruby a přírubové spoje. Šrouby a matice Část 3 – Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class
Vějířové podložky jsou předepsány pouze z důvodů elektrického pospojení přírub a uzemnění, ale i tam by pro tyto účely měl být použit zvláštní šroub.

Oprava kolene

Pavel,1. 4. 2019 10:40

Dobrý den, máme vodu vedenou v silnostěnné plastové trubce 20mm, bohužel došlo k úniku vody ve sváru, kde je napojeno koleno v rohu zdi. Lze nějak svár opravit nebo musím vystřihnout koleno a navařit nové?

Děkuji.

Re: Oprava kolene

Ing.Pekař,1. 4. 2019 11:42

Je zde velmi málo informací o potrubí. Není uveden ani tlak, ani průměr, ani teplota, ani velikost otvoru, ani druh svaru (tj. natupo, polyfúzní či elektrospojkou). Proto nelze jednoznačně odpovědět.
Ale ve všeobecnosti: pokud to je svar natupo a relativně malý otvor za normálních provozních podmínek, pak ano.

Tloušťka stěny potrubí

Martínek,8. 3. 2019 16:11

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radu. Provádíme realizaci zakázky, kde zadavatel nedodal technickou zprávu se specifikací trubek.
Máme pouze výkresovou dokumentaci, kde je uvedena pouze DN trubek, nikoliv síla stěn a materiál. Jedná se o rozvod stlačeného vzduchu,
provozní tlak 8bar, zkušební tlak 12bar. Zvolili jsme nerezové trubky o délkách tras:
DN 100 – 86m
DN 150 – 162m
DN 200 – 82m

námi navrhované:
DN 100 – 104x2mm
DN 150 – 154x2mm
DN 200 – 204 x2mm

Kotvení bude po 6m.
Je toto řešení vyhovující nebo bychom měli zvolit trubky se silnější stěnou?

Re: Tloušťka stěny potrubí

Ing.Pekař,8. 3. 2019 16:15

K uvedenému uvádím:
1. Případě, že máte jenom výkresovou dokumentaci, žádejte o jeho doplnění, chybí tam minimálně: uvedená technická zpráva, seznam potrubních větví včetně určení kategorie, výkaz použitého materiálu - (to je doklad pro nákupčího, aby věděl co má koupit, nemá kvalifikaci na to aby to vyzobával z technické dokumentace), potrubní třída (kde je uveden DN , vnější průměry, tloušťky stěn, materiál, pro jaké je to médium, korozní přirážka, tlak a teplota), A pevnostní výpočet potrubních větví, které jsou zařazeny do 1.,2. a 3. kategorie.
Udělal jsem vám kategorizaci: DN 200 a DN 150 patří zde do 1. kategorie, DN 100 zde patří do 0. kategorie. Pro potrubí 1. kategorie musí výrobce vypracovat EU Prohlášení o shodě a označit ho symbolem CE.
Dále konstatuji, že máte špatně vypočítaný zkušební tlak, který je 1,43 x nejvyšší dovolený tlak (nikoli pracovní). Nejvyšší dovolený tlak je tlak, na který je nastaven pojišťovák, který na zařízení jistě máte.
2. Jak jistě sami vidíte, je na tom ještě hodně práce, kterou již nelze dělat zdarma.

Potrubí III Kurz výpočtů potrubí v praxi

Ing.Pekař,31. 1. 2019 15:06

Kurz výpočtů potrubí

Dne 21. – 22. 6. 2019 proběhne v Poděbradech Kurz: POTRUBÍ III, Díl 3. Výpočty potrubí v praxi, jste zváni. Bližší informace najdete v kapitole 1.

provozování tlakových zařízení

Luboš,10. 1. 2019 13:05

Na stránkách Hospodářské komory jsem četl o návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti. Přijde mi, že je to přepsaná vyhláška 18/79 Sb. Navíc se tento návrh vůbec netýká tlakových potrubí. Co si o tom myslíte?

Re: provozování tlakových zařízení

Ing.Pekař,11. 1. 2019 8:57

I já jsem si vytvořil podobný názor na věc a dále mám i jiné připomínky:
- použití stejného názvosloví jako je v NV 219/2016Sb (tj. PED)
- bylo by dobré pracovat i při revizích s pojmem tlaková sestava ne s pojmem tlaková nádoba a revidovat i ostatní prvky, třeba pojiš´továk
- měli by se akceptovat i zkoušky prováděné podle PEDu alespoň ve stavební zkoušce, první zkoušce a výchozí revizi
- změny v intervalech revizí, nebo´t nové zařízení nepotřebuje revidovat tak často jako zařízení na konci životnosti, kdy se např. korozní přídavek blíží vypotřebování. atd.

Re: provozování tlakových zařízení

Ing.Pekař,11. 1. 2019 14:37

Podrobnější rozbor problematiky najdete na našich stránkách:
www.ipotrubi.cz/clanky/10.-provoz--inspekce-a-udrzba-potrubi/1.-technicky-dozor-dle-tradicnich-vyhlasek/prispevek-k-diskusi-k-navrhu-narizeni-vlady-o-vyhrazenych-tlakovych-zarizenich.html

KKS potrubí

Oldřich Schieferstein,30. 11. 2018 21:16

Měl jsem kdysi názvosloví označování potrubí ,ale nemůžu ho najít. Máte bějakou zkrácenou verzi dle VGB105 e.106???

Re: KKS potrubí

ing.Pekař,1. 12. 2018 18:41

Bohužel, nemám. Ale třeba se přihlásí někdo z návštěvníků těchto stránek.

propojení potrubí - materiál

zoufal,2. 10. 2018 14:09

Dobrý den, chystáme se na určitou rekonstrukci (připojení dalšího tepelného zdroje) do stávajících ocelových rozvodů, je nutné dodržet materiálovou shodu - či-li ocel, nebo lze zapojit nový měděný okruh do stávajícího systému?, Děkuji za odpověď.

Re: propojení potrubí - materiál

Ing.Pekař,2. 10. 2018 14:34

neznám médium, ale předpokládám ,že se jedná o horkovod. Neznám důvod proč by to z hlediska pevnostního nešlo, nepřekročíte-li dovolené napětí v trubce ocelové ale zejména měděné, způsobené tlakovým i teplotním zatížením. Pro vytápění vodou v bytě existují též ocelové radiátory a měděný rozvod bez problémů. doporučuji se též podívat na naše stránky kapitola Materiály Měď a její slitiny.

Re: Re: propojení potrubí - materiál

zoufal,2. 10. 2018 18:36

děkuji moc a moc za odpověď, doplňuji, stávající systém - horkovod - pracuje s teplotou média (vody) nejčastěji do 50C a "přetlakem 5 m vodního "sloupce" - jedná se o vytápění v RD .., a mé "obavy" vzájemných "korozivních" vlivů mezi ionty mědi či železa, Máte pravdu že to asi bude bez problémů když jsou plně funkční ocelové radiátory s měděnými rozvody. ještě jednou moc děkuji a mohu-li Vaše stránky jsou perfektní dávám palec nahoru

Najíždění parovodů

Ing. Novák,3. 9. 2018 9:31

Dobrý den, chci se zeptat, jak se má správně najíždět parovod ze studeného stavu?
Jedná se mi o teplotu nebo tlak, za jakou dobu. Něco mi říká 6°C za 3min...
Děkuji

Re: Najíždění parovodů

Ing. Pekař,3. 9. 2018 14:32

Mělo by to být v "ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy". Jestliže se jedná o nové potrubí a první najetí, mělo by to být též v "Technické zprávě", která je součástí projektu potrubí. Ihned z hlavy to bohužel nevím.

Kurz výpočtů potrubí

Ing.Pekař,10. 8. 2018 15:35

Dne 26. – 27. 9. 2018 proběhne v Poděbradech Kurz výpočtů potrubí, část 2. Kurz: Výpočty potrubí, Díl 2. Výpočty dynamické, potrubí uložené v zemi a potrubí z plastu a laminátu, jste zváni. Bližší informace najdete v kapitole 1. Novinky a příspěvky těchto stránek