Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Tloušťka stěny potrubí

Ing.Pekař,8. 3. 2019 16:15

K uvedenému uvádím:
1. Případě, že máte jenom výkresovou dokumentaci, žádejte o jeho doplnění, chybí tam minimálně: uvedená technická zpráva, seznam potrubních větví včetně určení kategorie, výkaz použitého materiálu - (to je doklad pro nákupčího, aby věděl co má koupit, nemá kvalifikaci na to aby to vyzobával z technické dokumentace), potrubní třída (kde je uveden DN , vnější průměry, tloušťky stěn, materiál, pro jaké je to médium, korozní přirážka, tlak a teplota), A pevnostní výpočet potrubních větví, které jsou zařazeny do 1.,2. a 3. kategorie.
Udělal jsem vám kategorizaci: DN 200 a DN 150 patří zde do 1. kategorie, DN 100 zde patří do 0. kategorie. Pro potrubí 1. kategorie musí výrobce vypracovat EU Prohlášení o shodě a označit ho symbolem CE.
Dále konstatuji, že máte špatně vypočítaný zkušební tlak, který je 1,43 x nejvyšší dovolený tlak (nikoli pracovní). Nejvyšší dovolený tlak je tlak, na který je nastaven pojišťovák, který na zařízení jistě máte.
2. Jak jistě sami vidíte, je na tom ještě hodně práce, kterou již nelze dělat zdarma.

Potrubí III Kurz výpočtů potrubí v praxi

Ing.Pekař,31. 1. 2019 15:06

Kurz výpočtů potrubí

Dne 21. – 22. 6. 2019 proběhne v Poděbradech Kurz: POTRUBÍ III, Díl 3. Výpočty potrubí v praxi, jste zváni. Bližší informace najdete v kapitole 1.

provozování tlakových zařízení

Luboš,10. 1. 2019 13:05

Na stránkách Hospodářské komory jsem četl o návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti. Přijde mi, že je to přepsaná vyhláška 18/79 Sb. Navíc se tento návrh vůbec netýká tlakových potrubí. Co si o tom myslíte?

Re: provozování tlakových zařízení

Ing.Pekař,11. 1. 2019 8:57

I já jsem si vytvořil podobný názor na věc a dále mám i jiné připomínky:
- použití stejného názvosloví jako je v NV 219/2016Sb (tj. PED)
- bylo by dobré pracovat i při revizích s pojmem tlaková sestava ne s pojmem tlaková nádoba a revidovat i ostatní prvky, třeba pojiš´továk
- měli by se akceptovat i zkoušky prováděné podle PEDu alespoň ve stavební zkoušce, první zkoušce a výchozí revizi
- změny v intervalech revizí, nebo´t nové zařízení nepotřebuje revidovat tak často jako zařízení na konci životnosti, kdy se např. korozní přídavek blíží vypotřebování. atd.

Re: provozování tlakových zařízení

Ing.Pekař,11. 1. 2019 14:37

Podrobnější rozbor problematiky najdete na našich stránkách:
www.ipotrubi.cz/clanky/10.-provoz--inspekce-a-udrzba-potrubi/1.-technicky-dozor-dle-tradicnich-vyhlasek/prispevek-k-diskusi-k-navrhu-narizeni-vlady-o-vyhrazenych-tlakovych-zarizenich.html

KKS potrubí

Oldřich Schieferstein,30. 11. 2018 21:16

Měl jsem kdysi názvosloví označování potrubí ,ale nemůžu ho najít. Máte bějakou zkrácenou verzi dle VGB105 e.106???

Re: KKS potrubí

ing.Pekař,1. 12. 2018 18:41

Bohužel, nemám. Ale třeba se přihlásí někdo z návštěvníků těchto stránek.

propojení potrubí - materiál

zoufal,2. 10. 2018 14:09

Dobrý den, chystáme se na určitou rekonstrukci (připojení dalšího tepelného zdroje) do stávajících ocelových rozvodů, je nutné dodržet materiálovou shodu - či-li ocel, nebo lze zapojit nový měděný okruh do stávajícího systému?, Děkuji za odpověď.

Re: propojení potrubí - materiál

Ing.Pekař,2. 10. 2018 14:34

neznám médium, ale předpokládám ,že se jedná o horkovod. Neznám důvod proč by to z hlediska pevnostního nešlo, nepřekročíte-li dovolené napětí v trubce ocelové ale zejména měděné, způsobené tlakovým i teplotním zatížením. Pro vytápění vodou v bytě existují též ocelové radiátory a měděný rozvod bez problémů. doporučuji se též podívat na naše stránky kapitola Materiály Měď a její slitiny.

Re: Re: propojení potrubí - materiál

zoufal,2. 10. 2018 18:36

děkuji moc a moc za odpověď, doplňuji, stávající systém - horkovod - pracuje s teplotou média (vody) nejčastěji do 50C a "přetlakem 5 m vodního "sloupce" - jedná se o vytápění v RD .., a mé "obavy" vzájemných "korozivních" vlivů mezi ionty mědi či železa, Máte pravdu že to asi bude bez problémů když jsou plně funkční ocelové radiátory s měděnými rozvody. ještě jednou moc děkuji a mohu-li Vaše stránky jsou perfektní dávám palec nahoru

Najíždění parovodů

Ing. Novák,3. 9. 2018 9:31

Dobrý den, chci se zeptat, jak se má správně najíždět parovod ze studeného stavu?
Jedná se mi o teplotu nebo tlak, za jakou dobu. Něco mi říká 6°C za 3min...
Děkuji

Re: Najíždění parovodů

Ing. Pekař,3. 9. 2018 14:32

Mělo by to být v "ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy". Jestliže se jedná o nové potrubí a první najetí, mělo by to být též v "Technické zprávě", která je součástí projektu potrubí. Ihned z hlavy to bohužel nevím.

Kurz výpočtů potrubí

Ing.Pekař,10. 8. 2018 15:35

Dne 26. – 27. 9. 2018 proběhne v Poděbradech Kurz výpočtů potrubí, část 2. Kurz: Výpočty potrubí, Díl 2. Výpočty dynamické, potrubí uložené v zemi a potrubí z plastu a laminátu, jste zváni. Bližší informace najdete v kapitole 1. Novinky a příspěvky těchto stránek

podpěry

Petra U.,10. 8. 2018 12:47

Dobrý den,
Na vašich stránkách jsem našla spoustu užitečných informací o navrhování potrubí.
Chtěla bych se zeptat, které CD koupit, když bych potřebovala více informací o podpěrách potrubí, hlavně mě zajímá potrubí páry. Máte ve vašem e-booku nějakou tabulku, jak má vypadat kluzné uložení? Z toho, co program nabízí, se mi nejvíce líbí uložení na 2 objímky, ale nevím, jaké hodnoty doplnit. Proto jsem si říkala, že bych to možná u vás v e-booku našla.

Re: podpěry

Ing.Pekař,10. 8. 2018 15:28

Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz a přízeň k našim stránkám.
Bohužel musím vás zklamat žádnou tabulku, kde by byly výkresy na našich stránkách ani v e-knížkách nenajdete, a ani žádné CD nekupujte, mohu vám poradit takto:
1. Kdysi platily oborové normy, byla jich celá řada, jsou uvedeny na naších stránkách www.ipotrubi.cz/clanky/11.-technicke-informace/1.-legislativa-a-technicke-normy/stare--neplatne--ceskoslovenske-a-oborove-normy.html . Podpěry podle těchto norem mnozí výrobci vyrábějí.
2. Dále si můžete stáhnout katalog těchto podpěr ze stránek výrobců např. uvádím Gradior , německá Lisega.

Kurz výpočtů potrubí

Ing.Pekař,16. 3. 2018 8:56

Dne 23. až 24. 5. proběhne v Poděbradech Kurz výpočtů potrubí, část 1. Statické výpočty, jste zváni. Bližší informace najdete v kapitole 1. Novinky a příspěvky těchto stránek

poddolovaná území

Jozífek,6. 12. 2017 12:27

Chválím vás za pěkné zpracování výpočtu horkovodů v zemi. Chtěl bych se zeptat, jak se promítne do konstrukce tlakového podzemního potrubí jeho vedení skrz poddolované území? Jak se tento fakt zohledňuje?

Re: poddolovaná území

Ing.Pekař,11. 12. 2017 14:34

V ČR se pro poddolovaná území používá norma ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, která platí i pro potrubí.

Re: poddolovaná území

Ing.Pekař,12. 12. 2017 8:23

Na našich stránkách se uvedenou problematikou zabýváme v kapitole 4. Zatížení potrubí 6. Zatížení uložením potrubí v zemi Odvození zatížení potrubí pohyby podloží

horkovody

Ing. Březina,28. 8. 2017 10:14

V současné době se často vyměňují parovody za horkovody. Chybí však pro projektanty hodně údajů týkající se ukládání horkovodů přímo do země jejich zatížení a umožňování kompenzace v zemině. I vy zde nemáte kompletní údaje. Mohli byste se této problematice více věnovat?