Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: rozvod chladiacej vody

Ing.Pekař,6. 3. 2015 8:42

Děkujeme Vám za váš zájem o naše stránky, ale bohužel uvedená problematika je širší, než umožňuje kapacita takovéto diskuze. A dále např. v základních otázkách týkající se bezpečnosti, přesahuje možnosti jedné profese - potrubáře. Tedy základní otázky týkající se bezpečnosti tedy jsou např.:
1. Jak je ochráněna možnost překročení maximálního dovoleného tlaku a maximální dovolené teploty? Může to být zajištěno elektricky, pojistným ventilem apod.
2. Jak je celé zařízení ohlídáno, aby nedošlo k zamrznutí chladící vody?
3. Dosazení zpětného ventilu bude zřejmě nutné, ale neznáme materiál potrubí, délku potrubí, rozsah teplot.
4. Není ani uvedený DN potrubí ani žádná data o čerpadle a ostatních zařízeních. A jestli už někdo určil, že k sobě výkonově pasují.
5. apod.

Problematika je široká, přesahující možnosti této komunikace, obraťte se na odpovídající specializovanou projekční kancelář. V žádném případě zařízení nezapojujte.

duplik

Ing. Fischer,4. 2. 2015 9:13

Všiml jsem si nově zařazené kapitoly o duplicích, právě jsem to potřeboval. Nově zařazené kapitoly by chtěly nějak zdůrazňovat.

Re: duplik

Ing. Pekař,13. 2. 2015 13:39

Děkuji za upozornění, více na adrese: http://www.ipotrubi.cz/clanky/4.-pevnostni-vypocty-potrubi/3.-zatizeni-potrubi/odpousteni-bezpecnostni-armatury---quasistaticky.html

Re: Re: duplik

Ing. Pekař,13. 2. 2015 13:41

Tedy správná adresa je: http://www.ipotrubi.cz/clanky/3.-projektovani-potrubi/11.-potrubi-se-zdvojenym-plastem--duplik-/

Přání

Ing.Pekař,19. 12. 2014 9:33

Přeji všem tazatelům a diskutujícím veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Ing.Pekař

Banánový efekt

Líbal V.,4. 12. 2014 12:31

Co se nazývá "banánový efekt"?

Re: Banánový efekt

Ing.Pekař,8. 12. 2014 10:50

Například: Jestliže je vodorovné potrubí naplněno kapalinou jen z části, dolní část potrubí má jinou teplotu (dejme tomu vyšší) než horní, prázdná. Dolní část potrubí se od teploty více roztahuje a potrubí se prohne do podobného tvaru jako má banán. Též mluvíme o stratifikaci.

Re: Re: Banánový efekt

Ing.Pekař,14. 12. 2014 9:35

více též na těchto stránkách na adrese: http://www.ipotrubi.cz/clanky/4.-pevnostni-vypocty-potrubi/9.-tepelna-roztaznost/bananovy-efekt.html

nový PED

Daniel,2. 12. 2014 11:19

Kdo ví něco o připravovaném novém PEDu? Prosím o jakékoli informace.

Re: nový PED

Ing.Pekař,5. 12. 2014 10:47

Více se dovíte na těchto stránkách v rubrice "1.Novinky a příspěvky", plná adresa http://www.ipotrubi.cz/clanky/1.-novinky-a-prispevky/novy-ped-pressure-equipment-directive.html

Fyzika

Věra Podávková,10. 11. 2014 19:03

Ocelové pásmo má délku 20 m při teplotě 20°C. Vypočítejte při jaké teplotě bude kratší o 1 cm, je-li teplotní součinitel délkové roztažnosti 1,25 . 10na mínus 5 K na mínus 1.

Re: Fyzika

Ing.Pekař,12. 11. 2014 15:37

Asi domácí úkol, co? Výpočet je na adrese: http://www.ipotrubi.cz/fotoalbum/domaciukol/bez-nazvu.html

Zatížení hrdel

Fischer,15. 9. 2014 8:25

Zatížení hrdel u tlakových nádob je způsobeno působením potrubí. Potrubí působí na hrdla zatížením způsobujícím primární napětí (např.síly od vlastní hmotnosti, od klimatických zatížení) i zatížením způsobujícím sekundární napětí (tepelná roztažnost). Neměly by se při určování zatížení hrdel tlakových nádob tyto dvě skupiny zatížení oddělovat? Nikde jsem se s tím nesetkal a zdá se mi, že je tak výpočet hrdla a jeho okolí příliš konzervativní. Prosím o názor.

Re: Zatížení hrdel

Ing.Pekař,23. 9. 2014 11:22

Asi by bylo vhodné, kdyby se k tomuto tematu vyjádřil někdo z oboru pevnostní výpočet tlakových nádob.

Topenářské trubky

Ing.Košař,22. 7. 2014 9:15

Hezký den,

pane inženýre, dovoluji se obrátit na Vás s následujícím dotazem. Máme
ve firmě takovýto problém a potřebovali bychom to nějak rozseknout.
Jsme projekční topenářská firma a v loňském roce jsme projektovali
teplovodní vytápění do jedné strojírenské haly ve Strakonicích.
Teplota topné vody max.90°C, potrubí z trubek ocelových bezešvých,
materiál 11353.0 popřípadě 11353.1, teplota ve výrobní hale cca 20°C.
A teď k jádru věci :
jedna strana se domnívá, že na tyto trubky, takto používané, se vztahuje
ČSN EN 10216-1, t.j. trubky z nelegované oceli se zaručenými vlastnostmi
při okolní teplotě
a druhá strana zastává názor, že se na výše uvedené trubky ve výše
popsaném způsobu použití vztahuje ČSN EN 10216-2, t.j. trubky z
nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených
teplotách.

Osobně se domnívám, že pro daný případ plně postačuje ČSN EN 10216-1 a
že trubky dle ČSN EN 10216-2 se používají např. při konstrukci kotlů.
Bohužel, tyto normy nemáme k dispozici, pro běžnou projekční praxi jsme
vždy vystačili s ČSN EN 13480- část 1 až 7.

Děkuji moc za Váš názor.
Pracovníci ÚNMZ nám tento dotaz nedokátali zodpovědět a odkázali nás
přímo na výrobce trub, kde jsme bohužel zatím rovněž neuspěli.

Re: Topenářské trubky

Ing.Pekař,22. 7. 2014 12:27

Materiál 11353.0 ani materiál 11353.1 nepatří do ČSN EN 10216-1 ani do ČSN EN 10216-2. V těchto evropských normách jsou uvedeny pouze materiály s evropským zatříděním. Váš používaný materiál 11353.0 a 11353.1 patří do českých materiálů, které v těchto normách nejsou uvedeny. Jsou zde totiž uvedeny materiály harmonizované podle PED, tj. určeny pro tlaková zařízení a to je od tlaku 0,5 bar g (nezapočítává se hydrostatický tlak).
V případě tlaku pod 0,5 bar g můžete tento materiál 11353.0 a 11353.1 pro vytápění dále používat, ale s uvedenými evropskými normami nemá souvislost.

Jinak - v ČSN EN 10216-1 jsou uvedeny vlastnosti jenotlivých materiálů do 150°C (ale není tam ale 11353.0 a 11353.1), takže při výběru materiálu z této normy také nebudete chybovat.

Re: Re: Topenářské trubky

Ing.Košař,23. 7. 2014 8:39

Děkuji za odpověď. Našel jsem výrobce potrubí z ocelových bezešvých trub - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Mají zde mimo jiné technické dodací předpisy pro neušlechtilé a ušlechtilé oceli a jakosti oceli. Ve vytápění se běžně na potrubí používají materiály 11353.0 a 11353.1. Tlaky v běžných teplovodních soustavách se pohybují od 1 do 5 bar. Pokud jsem správně pochopil Vaši odpověď, na výše uvedené používané materiály 11353.0 a 11353.1 se vztahují technické dodací předpisy dle ČSN 42 0250 resp. ČSN 42 0251. Zatím mi nikdo nedokázal vysvětlit, co v EN 10216-1 "Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi za normální teploty" znamená právě ta "normální" teplota.
Obdobně v EN 10216-2 "Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi za zvýšených teplot" mi není zřejmé, kde je ta hranice zvýšené teploty a toto platí jak pro teplotu uvnitř trubky tak pro teplotu vně trubky.

Pokud byste mi mohli ještě moje dotazy objasnit, byl bych rád. Nejsem odborníkem na potrubí, pracuji jako projektant vytápění od roku 1987, nicméně bych chtěl mít jasno, zda-li v rámci EU lze s přechodem na evropské normy materiály 11353.0 a 11353.1 pro běžnou topenářskou praxi i nadále používat či nikoliv.

Re: Re: Re: Topenářské trubky

Ing.Pekař,24. 7. 2014 8:47

Ano,pochopil jste dobře k materiálům 11353.0 a 1 patří vámi citované TDP. Uvedené materiály můžete v topenářství bez problémů používat, avšak pouze do tlaku 0,5 bar g včetně (avšak - jak jsem psal - hydrostatický tlak se do uvedeného limitu nezapočítává). Pro tlak vyšší platí směrnice EU zvaná PED a s ní harmonizované materiály. Tedy materiály podle ČSN EN 10216-1 a ČSN EN 10216-2, které jste uvedl, ale zase mohou být vyjímky.

Maximální teplotu pro ČSN EN 10216-1 jsem již uvedl. Maximální teplota pro ČSN EN 10216-2 je pro každý z uvedených materiálů jiná a bývá tak 450 až 550°C, ale i vyšší. Každý materiál má jiné vlastnosti včetně maximální teploty, pro kterou jsou v normě uvedeny zaručené materiálové hodnoty.

odvod parního kondenzátu

Petr,17. 7. 2014 12:17

Dobrý den,existuje plastové potrubí na bázi spojování kg,ht,které by vydrželo odpadní páru cca 110stupňů,děkuji za odpověď.

Re: odvod parního kondenzátu

Ing.Pekař,22. 7. 2014 9:08

110°C vydrží pouze tyto plasty, ze kterých se vyrábějí trubky:
- polypropyném, ale při této teplotě nemá téměř žádnou pevnost.
- polyvinyldenfluorid, jde o ušlechtilý a drahý plast.
Spojování kg,ht (hrdlové spoje) - je pro tyto plasty absolutně nevhodné, jsou totiž při této teplotě v kaučukovitém stavu. Spojování je možné provádět svařováním anebo přírubovým spojem.
Takže celková odpověď: Ne, neexistuje.