Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: montážní tabulky

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:27

Nevím o tabulkách nebo návodech vámi požadovaného typu. Určitě by se takové tabulky daly vytvořit, ale byla by to rozsáhlá práce. Proto vyzývám všechny naše čtenáře, kdyby o takových návodech či tabulkách věděli, aby se zde ozvali a napsali sem jakékoli informace o uvedeném.

fitness for service

jiří,11. 7. 2021 8:32

Ještě jednu otázku k uvedenému? Existuje pro FFS nějaký výpočetní program, který je možné využít?

Re: fitness for service

Ing.Pekař ,11. 7. 2021 11:40

Pro výpočet plošné koroze je možné použít jakýkoli program pro výpočet potrubí a jako tloušťku použít tloušťku stěny potrubí, které jsme naměřili. Pro místní úbytek kovu má CaesarII zapracovaný modul B31G. Pro lomovou mechaniku a únavu (výpočet trhliny) je vhodné přidružený program k CaesaruII s názvem NOZZLEPRO od stejného dodavatele jako CaesarII

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,11. 7. 2021 14:19

Ještě několik informací k programu NOZZLEPRO: Je vhodný pro tlakové nádoby i pro potrubí, čili můžeme vytvořit jeden výpočetní model tj. tlaková nádoba i s potrubím. Tento model v první řadě vypočítá metodou FEA. Dále tam jsou různé nadstavby a jednou z nich je výpočet trhliny lomovou mechanikou.

fitness for service

jiří,13. 4. 2021 10:26

Slyšel jsem v souvislosti s potrubím anebo s tlakovými zařízeními všeobecně, termín: "fitness for service". Můžete ho blíže vysvětlit?

Re: fitness for service

Ing. Pekař,13. 4. 2021 12:08

I když to není přesný překlad používá se "fitness for service" v amerických normách a odborné literatuře ve smyslu, jestli je potrubí či jiné tlakové zařízení "ještě vhodné pro službu (provoz)"? V rámci tohoto hodnocení se provádí i výpočet maximálních rozměrů vad, které ještě umožňují provoz. Je především o výpočet maximálního napadení korozí, především maximálních rozměrů korozních důlků u důlkové koroze a o výpočet maximálního rozměru trhliny. Více se na našich stránkách můžete dozvědět v kapitole 10 a podkapitole 7. Americké normy, podle kterých lze uvedené vypočítat jsou uvedeny v literatuře.

Re: Re: fitness for service

Ing. Pekař,27. 4. 2021 12:21

Opravuji: více se můžete dozvědět v kapitole 11. Fitness for service

publikace "Jak na potrubí

Marat,27. 7. 2020 14:39

Slyšel jsem o připravovaném vydání knihy pana Pekaře: Jak na potrubí? Kdy vyjde? Je ještě možnost zadat do ní reklamu? Máme o zadání reklamy velký zájem.

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,12. 8. 2020 9:01

Ano, publikace je v plánu, bližší se dovíte na těchto stránkách kapitola 13. Kniha - jak na potrubí?

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,12. 9. 2020 16:34

Zadávání reklamy do připravované knihy "Jak na potrubí" bude ukončeno dne 30.9.2020

Re: publikace "Jak na potrubí

Ing.Pekař,14. 1. 2021 13:50

Kniha "Jak na potrubí?" právě vyšla!!!!!!!! Více se o ní dozvíte v kapitole 13.Kniha -Jak na potrubí? na těchto stránkách

Caesar II

Ing.Pekař,28. 11. 2020 16:00

Byl by zde zájem o diskusi na téme CaesarII a výpočty potrubí s Caesarem II?

půlmilióntý návštěvník

Ing.Pekař,28. 11. 2020 15:52

Upozoňuji návštěvníky našich stránek, že tyto stránky brzy navštíví půlmilióntý návštěvník. Prosím toho, komu se to podaří, aby stránku printskrínem vyfotografoval a snímek nám zaslal na adresu pekarv@ipotrubi.cz. Děkujeme.

Kontrola podpěr

Švec,24. 8. 2020 9:53

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda nevíte, jestli není někde v nějakém předpise/ v normě stanoveno, že má být zajištěn přistup k uložením potrubí/pružinovému uložení z důvodu možnosti provádění kontroly, udržby,...?

Re: Kontrola podpěr

Ing.Pekař,24. 8. 2020 10:15

Podpěrami potrubí se zabývá ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí, část 3, kapitola 13. Podpěry potrubí a Příloha N Dokumentace podpěr. Žádný požadavek o přístupu k podpěrám jsem nenašel. Pro plynovody platí ještě předpisy TPG, ale nevzpomínám si tam něco takového bylo. Potrubí jsou, co se týká revizí a kontrol opomíjena a ani v připravovaném zákoně o VTZ a návazném nařízení vlády, týkající se tlakových zařízení není potrubí zařazeno mezi VTZ a nebude tedy podle tohoto předpisu nijak revidováno ani kontrolováno. Ale předepsané kontroly nebo revize potrubí se mohou objevit ve vnitřních předpisech jednotlivých podniků, které se zabývají provozem, např. provozní řád.
Ale všeobecně: Potrubí stárne a jeho stárnutí je z velké části závislé na řádné funkci podpěr. Je tedy nutné starat se o údržbu podpěr. Chce-li provozovatel potrubí, aby potrubí vydrželo v provozu co nejdéle, musí kontrolovat podpěry. Jestliže nejsou tyto podpěry přístupny k údržbě běžným způsobem, musí se pak údržba dělat postupem dražším, při kterém budou podpěry zpřístupněny např. pracovníky vyškolenými pro práci ve výškách.

online školení

Jiří,17. 4. 2020 11:38

Chtěl jsem se zeptat, jestli teď, v době pandemie nebudete pořádat nějaké on line školení v oboru potrubí či jeho výpočtů.

Re: online školení

Ing.Pekař,17. 4. 2020 11:44

Určitě, můžeme to řešit i individuálně, jen pro vás,obsah může být podle vašich požadavků. Pošlete mi, prosím, vaši e-mailovou adresu, zašlu vám nabídku.

Re: Re: online školení

Ing.Pekař,19. 8. 2020 13:21

Po několika úspěšných realizacích e-kurzu byla rozšířena nabídka na dvě úrovně, a to na Caesar II v praxi -úroveň Basic a CaesarII v praxi - úroveň Advanced. Blížší informace v kapitole 12. Nabídka služeb.

Potrubí pro dopravu chemikalií

Pavel,11. 6. 2020 8:08

Dobrý den, chci Vás poprosit o radu, zda nějaká z norem/vyhlášek řeší návrh potrubí a čerpadel pro dopravu chemikálií. Jde mi především o bezpečnostní požadavky pro čerpání kapalného čpavku. Vím např. že pro návrh chladicího zařízení se čpavkem je předepsáno použít potrubí tř.11, nedaří se mi ovšem tyto informace najít.
Děkuji za ochotu.

Re: Potrubí pro dopravu chemikalií

Ing.Pekař,11. 6. 2020 8:47

Jestliže používáte čpavek jako chladivo, pak platí ČSN EN 14276-2 Tlaková zařízení chladících zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky. Jestliže se však pohybujete v chemickém průmyslu a uvedené potrubí je procesní, měl byste se spojit s procesním inženýrem, chemickým technologem, který by vám pomohl vytypovat materiál pro potrubí pro konkrétní stav, tj tlak teplotu, skupenství, koncentraci a ostatní vlastnosti čpavku.